Thread Rating:
  • 2 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aion Szabályzat
#1
Information 
rWorld Aion Szabályzat

1.Regisztráció
    1.1 Regisztrációval kapcsolatos szabályok:
        1.1.1 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Revolution Aion minden funkciójának használata előzetes regisztrációhoz kötött.
        1.1.2 A regisztráció a Revolution Aion -on található űrlap valós adatokkal történő hiánytalan kitöltésével történik, azzal, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Amennyiben a Felhasználó hiányosan ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formában adja meg azokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak el kell fogadnia a jelen Felhasználási Feltételeket.
        1.1.3 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztrációja (accountja) törlésre illetve felfüggesztésre kerülhet.
        1.1.4 A Revolution Aion a regisztráció alkalmával megadott adatokat kizárólag a Felhasználó azonosítása céljából kezeli.
    1.2 Accountal kapcsolatos szabályok:
        1.2.1 A felhasználó köteles bejelentkezési adatait, minden azonosítóját és jelszavát szigorúan titokban tartani. A felhasználó kizárólag a Revolution Aion által üzemeltetett játékokban és weboldalakon adhatja meg bejelentkezési adatait.
        1.2.2 A felhasználó köteles bejelentkezési adatait, és minden azonosítóját és jelszavát védeni az arra nem jogosult harmadik személyek általi felhasználás elől.
        1.2.3 Abban az esetben, ha a felhasználóban felmerül a gyanú, hogy ezen adatait harmadik személyek jogosulatlanul használják vagy felhasználhatták, erről köteles azonnal értesíteni a Revolution Aion-t, és megváltoztatni adatait, vagy a Revolution Aion -t azok megváltoztatására kérni. Ebben az esetben, vagy azon esetben, ha a Revolution Aion rendelkezik visszaélésre utaló adatokkal, a Revolution Aion jogosult a felhasználó hozzáférését átmenetileg korlátozni. A felhasználó hozzáférésének korlátozása akkor kerül feloldásra, ha megszűnt a gyanú az adatokkal való visszaélésről.
        
2.Karakterek és nevek (Pet nevekre is érvényes, lásd: 3.3.2-es szabály)
    2.1 Karakter létrehozásával kapcsolatos szabályok:
        2.1.1 Minden regisztrált accounton legfeljebb 8 karaktert hozható létre.
        2.1.2 A karakter név nem hasonlíthat a Revolution Aion szerveren ranggal rendelkező karakter nevéhez! Server Admin (SA), Game Admin (GA), Game Master (GM), Event Master (EM) és Test Player (TP) neveit (ezen nevek megtalálhatók a szabályzat alján).
        2.1.3 A név semmilyen formában nem tartalmazhatja a következőket:
            2.1.3.1 Faji, etnikai, vallási, nemi vagy politikai témához köthető szavakat.
            2.1.3.2 Termékek vagy szolgáltatások neveit.
            2.1.3.3 Szexuális, pornográf, pedofil témához köthető szavakat.
            2.1.3.4 Egyéb közízlést, erkölcsi normát és jogszabályt sértő szavakat.
            2.1.3.5 Kortárs vagy történelmi - magyar vagy külföldi - közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy becenevét.
        
3.InGame (Fair Play)
    3.1    Chat szabályzat
        3.1.1    Minden kommounikációra vonatkozó szabály:
                    3.1.1.1 A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Revolution Aion szerveren a véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni.
                    3.1.1.2 Szigorúan tilos más Privát Aion szerver reklámozása.(Azonnali accont törlést von maga után)
                    3.1.1.3 Szigorúan tilos a Revolution Aion tulajdonosait, Adminisztrátorait, a játékban rangal rendelekző karakterek (pl. a Game Master) kritizálása, kérdőre vonása, fenyegetése.(Azonnali accont törlést von maga után) Lásd 3.1.4-es pontban
                    3.1.1.4 Szigorúan tilos játékosok valós , játékon kívüli fenyegetése, bántalmazása (Azonnali accont törlést vonhat maga után)
                    3.1.1.5 Szigorúan tilos kezdő, nem tájékozott játékost elküldeni a szerverről (Azonnali accont törlést vonhat maga után).
                    3.1.1.6 Szigorúan tilos más játékosoktól játékon belüli (toll), vagy játékon kívüli fizetőeszközt kicsalni.(Azonnali accont törlést vonhat maga után).
        3.1.2    World Chat, Say, Group, League, Legion, Shout, Alert, Trade, Whisper, LFG, Class Chanel, Private Chanel, és lang Chanel -re vonatkozó szabályok:
                    3.1.2.1 Tilos saját illetve más játékos személyes adatait közzétenni (személyes adatnak minősül a közös ablakokban a polgári név, lakcím vagy telefonszám kiírása)!
                    3.1.2.2 Tilos direkt vagy indirekt termékek, szolgáltatások reklámozása!
                    3.1.2.3 Tilos hamis vagy valótlan adatok terjesztése Felhasználókról,Revolution Aion csapatról, termékekről, szolgáltatásokról!
                    3.1.2.4 Tilos kiskorúak megtévesztése, testi és szellemi fejlődésének hátrányos módon való befolyásolása!
                    3.1.2.5 Tilos faji, etnikai, vallási, nemi és politikai megkülönböztetése, rágalmazása!
                    3.1.2.6 Tilos szexuális, pornográf, pedofil tartalmak közlése vagy arra bárminemű utalása!
                    3.1.2.7 Tilos egyéb közízlést, erkölcsi normát és jogszabályt sértő tartalmak közlése vagy bármi arra való utalás, illetve arra történő felbujtás!
        3.1.3    Chat nyelve
                    - A chatben minden nyelv megengedett, abban az esetben ha a folyamatos komunikáci magyar nyelven történik.
                    - Megengedett a magyartól eltérő szavak és mondtatok használata, ha nem sérti a 3.1.1 és 3.1.2 pontban leírtakat.
        3.1.4    A Revolution Aion csapat
        3.1.5    Egyéb
                    3.1.5.1 Tilos karaktersorozatok ismétlése, azaz "flood" (háromnál többször beírni ugyanazt vagy majdnem ugyanazt a sort egymás után)
                    3.1.5.2 Nem megengedett a nagybetűs írásmód, azaz tartós "kiabálás"(pl. a CAPS LOCK folyamatos bekapcsolt állapota melletti írás)
                    3.1.5.3 Tilos a chat ellehetetlenítése és közösségrombolás.
    3.2 Játékon belüli események
        3.2.1 Fort foglalás
            3.2.1.1 (Opcionális)
                - Fortot csak meghatározott időben és ideig lehet foglalni
                - Fort pajzsokon nem lehet átrepülni, átesni, átszaladni (instant kill)
                - Fort bossok nem tudnak mozogni
                - A Vitality Well a körülötte álló védőknek tölti vissza az életüket
            3.2.1.2 A fort kapukat kötelezően, minden esetben le kell dönteni.
                3.2.1.2.1 A szabály alól kivételt képez "Siel's Eastern" , "Siel's Western" és "Sulfur" fortress-ek, ahol lehetőség van a kapuk ledöntése nélkül is eljutni a boss-hoz
            3.2.1.3 A fort kapukon nem lehet / tilos átugrani, átrepülni, átesni, átportolni, más játékost (legyen az saját vagy ellenséges frakció) karakter képességgel átrántani / átlökni.
    
    3.3 Álltalános viselkedés
        3.3.1    Játékos játékossal
            3.3.1.1        "Hazaárulás" : Az ellenséges frakció számára olyan információt szolgáltatni amely az elkövető játékos saját frakcióját negatívan érintheti.
            3.3.1.2        "Free farm"  : Saját karakter szervezett körülmények közötti többszöri megölése az ellenséges frakció által.
                3.3.1.2.1    Tilos pvp-ben saját karakter ölése.
                3.3.1.2.2    Tilos megbeszélés alapján egymás karaktere illetve az ellenséges frakció ölése
        3.3.2    Petek, saját bolt és Légió nevek
                    - A 2.1.3 -as és a 2.1.2-es szabály érvényes
                    3.3.2.1    Tilos peteknek, saját boltnak illetve légiónak más játékos karakter nevét, személyes nevét, becenevét megadni.
        3.3.3    Hiba felfedezése, nem jelentése és kihasználása
            3.3.3.1    Textúra hibák kihasználása
                3.3.3.1.1    Más játékosok textúra alól történő ölése
                3.3.3.1.2    Boss-ok és egyéb NPC-k textúrába vagy az alá valló behúzása
                3.3.3.1.3    Falak tetejére illetve védett területekre történő felbugoltatás, lásd: 3.2.1.3
            3.3.3.2    NPC hibák kihasználása
                3.3.3.2.1     Stat hibák kihasználása
                    3.3.3.2.1.1    Aggro hibák kihasználása
                    3.3.3.2.1.2 Rosszul beállított támadó és védekező statok kihasználása
                3.3.3.2.2     Drop hibák kihasználása
                3.3.3.2.3    Kulccsal nyitható kapuk és ajtók kulcs nélkül történő kinyitása
            3.3.3.3    Quest hibák
                3.3.3.3.1    Nem ismételhető questek hibából eredő újboli felvétele    
            3.3.3.4    Item hibák
                3.3.3.4.1    Ugyanazon egyszer használatos tárgya többszöri felhasználása pl.: 1 Hyperion Weapon Chest többszöri kinyitása
                3.3.3.4.2    Hibás itemek árusítása
        3.3.5    Fair Play
                - A fair play definíciója: " A fair play jelentése a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben tanúsított sportszerű magatartás eszméje."
                
    3.4 Külső program használata
        3.4.1    Szigorúan tilos minden olyan külső program használta amely tisztességtelen előnyhöz juttaja annak használóját.
        3.4.2    Szigorúan tilos bármely olyan eszköz használata amely sérti a 3.3.5-ös pontot
        3.4.3    Engedélyezett külső programok: Nimakin, WTFast
        
    3.5 Kliens módosítása
        3.5.1    Lásd 3.4.2-es pont
        
    3.6 Dual Box
        3.6.1 Egyidejűleg több kliens használata engedélyezett, abban az esetben ha minden kliens ugyanarra a szerverre kapcsolódik.
        3.6.2 Ugyanazon a szeveren,minden bejelentkezett account ugyanazon frakcióhoz kell, hogy tartozzon.
            3.6.2.1 Amennyiben egy vagy több account más - más frakcióhoz kapcsolódik, abban az esetben a 3.3.1.2 -es szabály lép érvényben.
            
4. GM szabályzat (Kivétél: TP)
    4.1 Ranggal rendelkező személyek, nem PvP-zhetnek játékososkkal, csak ha a játékos hívja ki.
    4.2    Ranggal rendelekző személy nem ölhet meg játékost
        4.2.1    Kivéve abban az esetben, ha a játékos megszegi a "3.3.3.1 vagy 3.3.3.2" pontban leírt szabályokat
    4.3 Ranggal rendelekző személy nem fogadhat el tárgyat játékostól
    4.4 Ranggal rendelekző személy nem adhat tárgyat játékosnak
        4.4.1    Kivéve abban az esetben ammenyiben nyereményt kézbesít
        4.4.2    Kivéve abban az esetben ha egy küldetés (Quest) belátható időn belül nem javítható
    4.5 Amennyiben a GM/GA/SA a 3.3.5-ös szabály megsértéséről értesül (játékostól vagy log-ból) köteles leellenőrizni azt, és megtenni a szükséges intézkedéseket
    4.6 Ranggal rendelekző személy nem léptethet tovább küldetést (Quest-et)
    4.7 Ranggal rendelekző személy nem teleportálhat játékosokat
        4.7.1    Kivéve abban az esetben ha a játékos a textúra alá szorul vagy megsérti a 3.3.3.1-es pontot
        4.7.2    Kivéve abban az esetben ha egy játékos kiesik instából és nem tud visszajutni
        4.7.3    Kivéve eventek alkalmából
        4.7.4.    Kivéve előre megbeszélt tesztelési célzattal
    4.8 Ranggal rendelekző személy adhat festést abban az esetben ha ideje megendegi
    4.9 A GM nem helyettesíti  a Google-t, sem a barátodat.
        4.9.1 Ha a kért információ könnyen elérhető (pl.:aiondatabase.net) a GM nem köteles válaszolni a kérdésre.
    4.10 A GM-nek nem kötelező értelmetlen kérdésre értelmes választ adnia
        4.10.1 A GM-ek zaklatása bármely formában tilos amely nem kapcsolódik a szerverhez vagy az Aion-hoz
        
5. Büntetések formái
    5.1 Figyelmeztetés
    5.2 Börtön - háromszori figyelmeztetés után vagy akár azonnal
    5.3 AP/GP/CP/Kinah megvonás
        5.3.1 Item elvétele
    5.4 Kickelés
    5.5 Kitiltás (ban(IP/MAC))
    5.6 Account felfüggesztése
    5.7 Karakter zárolása
    5.8 Karakter törlése
    5.9 Account törlése
    
+1 Minden szabályszegésre háromcsapás szabály érvényes, vagyis 2 figyelmeztetés után jár a büntetés, az eset súlyosságától függően mérlegelve. Csak abban az esetben kap az elkövető figyelmeztetést vagy büntetést ha azt GM vagy ADMIN látta, illetve ha kép vagy videó felvétel készült róla bizonyíték képpen.
+2 Más játékosok alaptalan vádolása is büntethető!

6. A Revolution Aion szerver szabályzatának bármikori módosításához    való jogot fenntartjuk!
    6.1 A Revolution Aion csapata nem köteles értesítést adni a szabályzat változásairól!
    6.2 A játékba történő belépéskor elfogadott szabályzat priorítást élvez a weboldalakon (rworld.hu , aion.rworld.hu) feltűntetettel szemben.
--------------
rWorld Aion Team:
- Orphan
- Malcolm
- Mystik
- Freyja
- Voir
Reply
#2
A mai nap megváltozott a szabályzat 3.2.1.2.1 pontja illetve bővítve lett az 5. pont


3.2.1.2.1 A szabály alól kivételt képez "Siel's Eastern" , "Siel's Western" és "Sulfur" fortress-ek, ahol lehetőség van a kapuk ledöntése nélkül is eljutni a boss-hoz

A változtatás szerint már Sulfur Fortressben sem kötelező ledönteni a kaput a boss megőléséhez, ugyanis repülve alulról be lehet jutni


5.
+1 Minden szabályszegésre háromcsapás szabály érvényes, vagyis 2 figyelmeztetés után jár a büntetés, az eset súlyosságától függően mérlegelve. Csak abban az esetben kap az elkövető figyelmeztetést vagy büntetést ha a szabályszegést GM vagy ADMIN látta, illetve ha kép vagy videó felvétel készült róla bizonyíték képpen.
+2 Más játékosok alaptalan vádolása is büntethető!

Ezzel a módosítással a bugok kihasználást és a rágalmazást / alaptalan vádaskodást akarjuk visszaszorítani
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)